Individuell talarträning (coachning)

Vill du hålla en presentation som fångar publiken, är engagerande, tydlig, lätt att följa och lätt att komma ihåg?

Att få hjälp innan en viktig presentation sparar tid och höjer nivån på ditt framträdande. Vi erbjuder talarträningar som bl a går igenom hur du kan använda röstläge, tempo, betoningar, pauseringar och kroppsspråk för att säkerställa att du kommer igenom med ditt budskap. Tillsammans ser vi även över ditt presentationsmaterial; kanske går något att korta eller strukturera om för att göra det ännu spetsigare? Utbildningen är alltid skräddarsydd för att passa dina individuella behov, budskap och målgrupper – oavsett om det är för ett specifikt presentationstillfälle eller för att generellt öka dina färdigheter inom kommunikation och retorik

Kontakta oss för mer information.

Presentationsförmåga (heldagsworkshop)

Förbättrad presentationsförmåga är ofta efterfrågat när man arbetar i en större grupp eller i ett team. Förutom ny kunskap i ämnet är en återkommande feedback efter workshopen att den bidragit till att stärka lagandan och skapat en positiv atmosfär i teamet.

Våra workshops om presentationsförmåga är anpassade efter era behov och täcker bl a in målgruppsanpassning, hur man förbereder och skapar tydlighet i en presentation samt tips och tricks för hur man blir en tydligare talare. På slutet av dagen jobbar vi med den individuella presentationsstilen. Optimal tid är en heldag och optimal gruppstorlek är högst 12 deltagare.

Kontakta oss för mer information.

Medieträning

Medieevent innebär ofta att ämnesexperter träffar och interagerar med journalister, något de kanske inte är vana vid.

För att säkerställa att mötet går smidigt och når sin fulla potential är nyckeln att lära sig medielogik, hur man kan använda huvudbudskap, proaktiv överbryggning, hur man hanterar svåra frågor och att generellt förbättra sina presentationsförmågor för att skapa tydlighet. För att hjälpa dig med detta erbjuder vi grundläggande medieträning individuellt och i grupp.

Kontakta oss för mer information.

Strategisk rådgivning

Det finns ett ökat behov av att ledare ska vara kristallklara när de kommunicerar visioner, värderingar, mål och förändringar. Även när huvudinriktningen är satt kan det vara en utmaning att bryta ner och kommunicera den på ett tydligt sätt.

Vi agerar bollplank och stöttar i utvecklingen av idéerna och riktningen, vilket påskyndar processen och lanseringen av en tydlig och effektiv strategi. Som ett sista steg kan vi tillhandahålla talarträning och putsa ditt presentationsmaterial till perfektion för att säkerställa att dina budskap förstås, accepteras och implementeras.

Kontakta oss för mer information.

Digitala möten (utbildning och rådgivning)

Ur ett kommunikativt perspektiv har digitala och fysiska möten olika förutsättningar.

I digitala möten har du till exempel inte alltid ögonkontakt med alla deltagare, vilket kan göra att de tappar fokus och blir mindre engagerade. Som människor har vi också svårare att behålla uppmärksamheten i ett digitalt möte. För att säkerställa att ditt digitala möte blir engagerande, interaktivt, tydligt och inkluderande erbjuder vi utbildning och rådgivning i hur du strukturerar mötet, saker att tänka på och hur du får människor att gå från passiva observatörer till aktiva och engagerade deltagare.

Kontakta oss för mer information.

Presentationsmaterial

Behöver du hjälp med PowerPoint-presentationer eller annat presentationsmaterial?

Vi kan hjälpa dig att strukturera innehållet, finjustera huvudbudskapen samt ta fram bilder, grafik och talmanus – oavsett om det handlar om att skapa ett helt nytt material eller att se över och lyfta ditt befintliga material till nya höjder.

Kontakta oss för mer information.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.